Buke Soup Bowl

SKU: 00351102625


Thông tin sản phẩm: Buke Soup Bowl
Chất liệu: Gốm


159.000đ

  • Grey
  • Light Navy